Kannabisz és IQ harmadszor

A kamaszkori mértékletes kannabiszhasználat nem csökkenti az IQ-t és nem eredményez rosszabb vizsgaeredményeket – állítja egy friss elemzés

 Két évvel ezelőtt látott napvilágot az a kutatás, mely kimutatta, hogy a kamaszkorban elkezdett, rendszeres füvezés a felnőttkorban átlagosan 8 pontos IQ csökkenést eredményez. A kutatást számos kritika érte, mondván a kapcsolat nem feltétlenül oksági, illetve a kannabisz használatán kívül számos egyéb faktor is közrejátszhat a végeredményben. A legerősebb kritikát egy norvég kutató fogalmazta meg, aki rámutatott, hogy a kimutatott IQ csökkenés nem a kamaszkori füvezési szokással, sokkal inkább az alacsonyabb szociális és gazdasági háttérrel lehet összefüggésben. Egy friss, hosszútávú vizsgálat ismét megkérdőjelezi a kannabiszszívás IQ csökkenő hatását.

Claire Mokrysz a University College London kutatója társaival 2612 fő IQ tesztjét vizsgálta meg, melyeket 8 és 15 éves korukban végeztek. A 15 éves korban végzett vizsgálatnál a kamaszoknak a droghasználati szokásaikról is számot kellett adniuk. A kutatók regressziós analízissel elemezték a kannabisz fogyasztás intelligenciára és tanulmányi eredményekre gyakorolt hatását. A fejsérülés és egyéb befolyásoló tényezők kizárása miatt a teljes minta végül 2235 fősre csökkent. A kutatók két fontos megállapítást tettek:

  •  - A kannabisz használata alacsonyabb intellektuális teljesítménnyel párosult. Ugyanakkor a kannabisz használata jelentős korrelációt mutatott egyéb kockázatos tevékenységekkel, például az alkohol, a dohány és egyéb drogok használatával. Amikor a kutatók ezeket a tényezőket is számításba vették, nem találtak kapcsolatot a kannabisz használat és az alacsonyabb intelligenciahányados között a 15 évesek körében.

  • - A rendszeres kannabiszhasználók (15 éves korukban már legalább 50 alkalommal fogyasztók) azonban enyhén gyengébb tanulmányi képességeket mutattak. Ezek a kamaszok átlagosan 3%-kal rosszabb teszteredményeket produkáltak a 16 éves korukban végzett iskolai vizsgákon azután is, hogy kiszűrték az alkohol-, a dohány- és egyéb drogok használatát.

 

A kutatást vezető Claire Mokrysz az eredményeket a következőképpen magyarázta. 

Az eredményeink arra engednek következtetni, hogy a kannabisznak nincs hátrányos hatása a kognitív funkciókra, ha olyan kapcsolódó szempontokat is figyelembe veszünk, mint a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Ez azt jelentheti, hogy azok a korábbi kutatási eredmények, melyek gyengébb kognitív teljesítményt mutattak, sokkal inkább a kannabiszfogyasztó életmódjával és személyes történetével voltak összefüggésben, mint magával a kannabiszhasználattal. Az emberek gyakran úgy vélik, hogy a kannabisz használata hosszútávon jelentősen károsítja az intellektuális képességeket, de nagyon nehéz különválasztani a kannabisz hatásait más lehetséges magyarázatokról. A kamaszkori kannabiszhasználat gyakran kéz a kézben jár egyéb droghasználattal, például az alkoholivással és a dohányzással, valamint egyéb kockázatos életmódbeli döntéssel. Nehéz megítélni, hogy mi minek a következménye: azért teljesítenek-e rosszul a gyerekek az iskolában, mert füveznek, vagy azért füveznek, mert rosszul teljesítenek? Ez a tanulmány rámutat, hogy a helyzet nem olyan egyszerű, hogy kijelenthetnénk: a kannabisz a probléma. Fontos közegészségügyi üzenet, hogy az a meggyőződés, miszerint a kannabisz különösen veszélyes, elvonhatja a figyelmünket más, lehetségesen ártalmas magatartásformákról. Ugyanakkor fontos megjegyezni és további vizsgálatok tárgyává tenni a tanulmány azon megállapítását, hogy a jelentősebb kannabiszhasználat enyhén rosszabb tanulmányi teljesítményhez vezet”.

 Az Európai Neuropszichofarmakológiai Egyetem elnöke, Guy Goodwin professzor a vizsgálatot így értékelte:
Ez egy fontos tanulmány, hiszen rámutat, hogy a kannabisz állítólagos ártalmaira irányuló jelenlegi fókuszunk elhomályosíthatja azt a tényt, hogy a használata rendszerint korrelál egyéb, szabadon hozzáférhető drog használatával és életmódbeli tényezőkkel. Ezek a tényezők pedig még jelentősebbek lehetnek, mint maga a kannabisz használata.

A kutatók számot adtak vizsgálatuk korlátairól is. Többek között, hogy a kannabisz használat személyes bevalláson alapult, valamint hogy a 15 éves korban végzett IQ teszt a standard Wechsler IQ tesztnek egy rövidített változata volt. Mindazonáltal annak ismeretében, hogy a kamaszkori alkoholfogyasztás károsítja a prospektív (előremutató) memóriát, hátráltatja az agy fejlődését és hozzájárulhat a felnőttkori alkoholfüggés kialakulásához – melyben, mi magyarok előkelő helyen járunk – ideje elgondolkodni azon, hogy a közpénzből, plakátokon hirdetett alkoholivásra buzdítás helyett nagyobb szerepet szenteljünk a kamaszkori alkoholprevenciónak.

Kardos Tamás