Iskolai drogprevenció: hogy látják a diákok?

A Drogriporter online kutatása szerint a hazai középiskolákban komoly gondok vannak a drogmegelőzéssel: főleg rendőrök tartanak foglalkozásokat, még mindig főleg idejét múlt módszerekkel, az elrettentésre összpontosítva, és hiányzik a bizalmi légkör.  

A kutatásról

Kutatást folytattunk arról, hogy a hazai fiatalok milyen fajtájú és tartalmú drogprevenciós programokon vettek részt a középiskolákban az elmúlt 5 év során, és hogyan ítélik meg ők maguk ezeknek a programoknak az eredményességét. A SurveyMonkey alkalmazással készített, 8 kérdésből álló online kérdőívet, amelynek átlagos kitöltési ideje 3-4 perc volt, beágyaztuk a Drogriporter.blog.hu oldalra, és a linket megosztottuk a Drogriporter 30 ezer kedvelővel rendelkező, magyar nyelvű Facebook oldalán, ezenkívül más, tematikus oldalakon is (CannabisKultusz, Daath.hu). A kérdőív bevezetőjében kikötöttük, hogy azok vehetnek részt a kutatásban, akik jelenleg járnak vagy az elmúlt 5 évben jártak középiskolába Magyarországon és részt vettek valamilyen iskolai drogprevenciós foglalkozáson. Hogy a kimondottan droggal foglalkozó oldalak által lefedett, speciális érdeklődésű fiatalok körén kívülre is kiterjesszük az adatfelvételt, 18 és 24 éves magyarországi fiatalokra célzottan fizetett hirdetést adtunk fel (post boost) a Facebook-on 15 dollár értékben. A Drogriporter Facebook poszt összesen 46102 személyt ért el és 2942 poszt kattintást generált. Az online adatgyűjtés 2018. április 23. és május 4. között folyt, ennek során 1144 személy töltötte ki a kérdőívet, ebből 1133 választ találtunk érvényesnek.

A válaszadók jellemzői

A kutatásban részt vevők mintegy 95%-a a 14-25 éves korosztályba, 63%-a a 14-18 éves korosztályba tartozott. A lányok aránya 50%, a fiúk aránya 48%, 3 kitöltő pedig transzneműnek vallotta magát. A résztvevők körülbelül negyede (26%) járt fővárosi középiskolába, míg 33%-a megyeszékhelyen, 36%-a pedig egyéb városban. A legkevesebben (3%) községben vagy faluban vettek részt középfokú oktatásban. Az iskolatípusonkénti megoszlás alapján a legnagyobb csoport (36%) szakgimnáziumba (régi nevén: szakközépiskola) jár vagy járt, ezt követi szorosan a 4 osztályos gimnáziumba járók csopotja (35%), majd szakközépiskolában (régen: szakiskola) járóké (11%). 6 osztályos gimnáziumban 10%, 8 osztályos gimnáziumba pedig 8% járt.A drogmegelőzési program fajtája


Megkérdeztük a résztvevőket arról, hogy milyen fajtájú drogmegelőzési tevékenységben vettek részt, a válaszok közül többet is megjelölhettek. Messze a legtöbben drogprevenciós előadáson (85%) vettek részt, a második leggyakoribb forma, a filmvetítés is jóval lemarad (32%) ettől. Játékkal, drámával egybekötött foglalkozáson a tanulók 10%-a vett részt, 8% kiállítást tekintett meg, 8% sporttal egybekötött tevékenységen vett részt. Az egyéni konzultáción részt vettek aránya 4%, a családi foglalkozáson részt vevőké pedig alig haladta meg a 3%-ot. A legtöbb diák az iskolán belül szervezett iskolai drogprevenciós tevékenységen vett részt, iskolán kívüli foglalkozásról mindössze 15% számolt be.A drogpreventor személyeMegkérdeztük a résztvevőket arról is, hogy ki tartott nekik drogmegelőzési foglalkozást, ebben az esetben is megjelölhettek többet is. A válaszadók túlnyomó többsége (54%) a rendőrt jelölte meg, ezt követte a külső drogprevenciós szakember (42%), a tanár (37%), a volt drogfüggő (20%), az orvos (18%) és a pap (4%). A válaszadók 89-en (8%) megjelölték az egyéb előadót is, itt a következők merültek még fel az említési gyakoriság sorrendjében: védőnő, pszichológus, orvostanhallgató és színész.A drogmegelőzési program tartalmaA válaszadók szerint a legtöbb (82%) drogmegelőzési program a drogok veszélyeinek tudatosítására fókuszált, 68%-a a ismereteket adott át a drogok fajtáiról és hatásairól, 44%-a azt próbálta tudatosítani, hogy a kábítószerek fogyasztása tilos, míg 40%-a arra nevelte a fiatalokat, hogyan mondjanak nemet a drogfogyasztásra. A tanulók 30%-át okították arról, hogyan élhet biztonságosabb éjszakai életet, illetve hogyan szórakozhat biztonságosabban. 27% vett részt olyan foglalkozáson, amely a drogfogyasztó tanulótársaiknak való segítés formáiról is szólt, 23% a választási lehetőségek tudatosításáról, 15% a szabadidő alternatív eltöltésének módjairól is tanult. Az ártalomcsökkentés módozatira a programok mindössze 12%-a, a társas kapcsolatok jobb megértésére pedig 9% fektetett hangsúlyt.

A diákok benyomásai

A résztvevőket megkértük arra, hogy egy ötös skálán értékeljenek különböző, a drogmegelőzési foglalkozást minősítő kijelentést, ahol az egyes az "egyáltalán nem értek egyet," az ötös pedig a "teljes mértékben egyetértek" volt.A résztvevők többsége, 53%-a szerint hihetőek, meggyőzőek voltak a drogprevenciós foglalkozáson elhangzottak, kisebbségük (29%) számára nem. A "Nem igazán hittem el, hogy tudja, miről beszél" kijelentéssel 37% értett egyet, míg 47% nem. A hitelességgel kapcsolatos képet tovább árnyalja az, hogy a résztvevők 44%-a egyetértett azzal, hogy a drogprevenciós program eltúlozta a drogok ártalmait, míg 37%-a nem. Rákérdeztünk arra is, hogy a program mennyire változtatta meg a tanulók eddigi véleményét a drogokkal kapcsolatban. Az "Úgy éreztem, a foglalkozás hatására sokmindenről megváltozott a véleményem" kijelentéssel csupán 9% értett teljesen egyet, míg 32% egyáltalán nem. A "Sok olyan kérdésre kaptam választ, ami már régóta foglalkoztatott" kijelentéssel 31% értett egyet, 47% viszont nem. 

A teljesen egyetértő válaszok legnagyobb arányban az "Úgy éreztem, hogy felesleges volt az egész" kijelentésre érkeztek, bár egyben ez volt az egyik leginkább polarizáló kijelentés is az összes közül, hiszen a résztvevők szintén 26% egyáltalán nem értett egyet vele. Nagyobb volt az egyetértők aránya a "Nem egyezett a saját tapasztalataimmal" kijelentés esetében (32%-23%), bár itt a véleményt nem formálók aránya volt a legnagyobb (45%). Az "Őszintén kibeszélhettem a saját tapasztalataimat is" kijelentéssel a tanulók 49%-a nem értett egyet, és csupán 10% érezte úgy, hogy teljes bizalmi légkör valósult meg a program során. A tanulók 34%-a szívesen részt vett volna még hasonló programon, viszont 43%-a nem. Az adatokat a jövőben további elemzésnek vetjük majd alá, hogy a különféle demográfiai tényezők szerepére rávilágíthassunk. 

Szöveges értékelés

A volt és jelenlegi tanulókat arra is megkértük, hogy adjanak szöveges leírást és értékelést az iskolai drogprevenciós programról, amelyen részt vettek. Összesen 240 válasz érkezett erre a kérdésre. A szöveges értékelések túlnyomó többsége negatív véleményt, kritikát fogalmazott meg a drogprevenciós programmal szemben, kisebbsége tárgyilagosan és semlegesen, illetve elismerően, dicsérően nyilvánult meg a programmal kapcsolatban.

Hiteltelenség, tájékozatlanság
A válaszadók jelentős része azért kritizálta a drogprevenciós programot, mert szerintük hiteltelen, hamis, esetleg elavult információkat adott át a drogokról és fogyasztóikról, illetve, hogy maga az előadó személye is hiteltelennek tűnt, például mert legális drogokat fogyaszt, miközben a drogok ártalmairól prédikál.
"Volt, hogy egyáltalán nem reális információkat adtak át."
"Lényegében beküldtek egy palit, aki állítása szerint mekkora drogfüggő volt, de igazából rengeteg hamis információt adtak át, amiket végül otthon az interneten tudtam fact checkelni. Inkább azt sujkolták, hogy ne drogozzál, de hogy miért azt már annyira nem tudták megindokolni. Baromság volt az egész."
"Egyáltalán nem értenek hozzá az előadók. Olyan előadó kéne, aki használta is a szereket és tudja mi az."
"Amikor egy iskolatársunk jött a személyes tapasztalatairól beszélni, az sokkal jobb volt, mint amikor két rendőr, akik az egész előadás alatt milliószor, ha nem többször elmondták, hogy ne drogozzunk. A diáik, amiket levetítettek összeszedetlenek és zavarosak voltak, és számomra kicsit nevetségesen jött ki, hogy pont a hivatalos szervektől érkező emberek hoztak ennyire ocsmány és komolyanvehetetlen, a témák között össze-vissza ugráló előadást. Egy letisztult program, ahol nem a ránk ijesztés a cél, hanem a folyamatok megértetése, számomra sokkal hatásosabb lett volna."
"Egy elavult stílusú és tartalmú előadáson vettünk részt, ami nem gyarapította annyival a tudásunkat és tájékozottságunkat, mint tehette volna. A témák már kivesézettek voltak a körünkben, az előadó információi elavultak és idejétmúltak voltak. Pedig igen fontos lenne ilyen dolgokról megfelelő módón tájékozódni."

"Nem suliban volt, de az egész egy bullshit volt, a 'drog rosz, értem?' Koncepcióra épít kiemelve a kannabiszt mint vezető kábítószert, ami a legrosszabb és csak a retard hollandba legális és ott is csak amsterdamba, mert túl sok volt a behozatal azon a vidéken <--- nettó faszság, Manapság nem találni olyan (legalább is én nem találkoztam olyannal), aki hitelesen, elő tudná adni, és nem kiemelve, megkülönböztetve 1-1 et, a drog drog, legyen;kv, cigi, alkohol, fű etc... http://drogriporter.444.hu/2018/03/27/gondolatok_a_prevenciorol 80% ban egyett értek vele."
"Rendőrők a drogok ártalmasságára (több helyen is téves szándékosan rémisztő céllal) és tiltására hívták fel a figyelmet, ha tényleg a drogok öszetevőiről és annak hatásairól beszéltek volna értelme is lett volna az egésznek. Ezen kívül a drogfogyasztókat úgy állitják be mint haszontalan embereket akik csak ártanak a társadalomnak. Ilyen formában ennek a tevékenységnek nincs értelme mert a droghasználók max kinevetik a téves infók miatt, míg akik nem élnek vele szembe fordulhatnak azokkal a társaikkal akik igen."

"Előadás volt, több eladó kíséretében. Természetesen arról beszéltek végig, hogy milyen rossz az összes drog, miközben a napi koffein adagjukat itták kávé formájában."
"Általános ismertető egy olyan ember által, aki nem drogozott, de rendeszeresen dohányzott. Nem volt hiteles a függőségről való papolása, sem az, hogy milyen könnyű leszokni. Az egyetemen elsőben szintén volt egy előadás, ott egy korábbi szerhasználó mesélt a történtekről. Na, annak volt értelme. Nem akart senkit lebeszélni, elmondta a részéről pozitív és negatív tapasztalatokat. A gimis más volt, ott olyabok mondták, hogy soha ne csináljuk, akiknek fogalma sem volt még egy füves cigiről sem, nemhogy azokról a pancsolt herbál cigikről, amikbe igazán könnyen belefutottam magam is már."
"Borzasztó volt, bejött az osztályba egy rendőr hölgy, rendőr ruhában. Alapból frusztráló volt a megjelenése, miért kell egyenruhában megjelenni? Arra nem tért ki, hogy hogy miért kezdenek el drogozni az emberek, hanem csak arról beszélt, hogy milyen gusztustalan, undorító a drog. Konkrétan emlékszem erre a mondatára 'a herbált betonkeverőbe keverik', ugyan hagyjuk már. Tényleg ez a legfontosabb?!"
"Egy rendőr mindenféle hülyeséget mondott."
"Nem volt tájékozott a nő."
"Magyaráztak a káros hatásokról, olyan emberek, akikből egyáltalán nem nézem ki, hogy valaha drog volt a kezében, így pedig nehéz neki hinni..."
"Kötelező foglalkozás jelleggel, egy hozzá nem értőt hallgatni egy rövid ideig szórakoztató, utána már inkább idegesítő. A tények elferdítése, és a 'drog rossz, oké...' nekem sosem jött be. Akit egy kicsit is érdekel a téma - és ki az akit nem érdekel - az jobban utána néz a dolgoknak. Amikor a JWH-t egy kalap alatt kezelik a 'fűvel' a legtöbb középiskolásnak már leesik a tantusz, ha más nem azért, mert már látta és hallotta, netalántán ismeri is a különbségeket. Az ötlet jó, fontos, hogy ismerjük 'mikkel állunk szemben', de a kivitelezés nem állja meg a helyét."
"Egy rendőr aki életében nem látott még drogot, próbált győzködni, hogy a drog rossz. De mi már akkor is tudtuk hogy nem az :D"
"Elmondták, hogy minden rossz, csak a suli meg a pénz nem. A fű is, pedig nem is ismerik."
"A tanárok és hasonló előadók véleménye kivétel nélkül szemellenzővel ellátott és nem félnek demagógiát használni az előadásuk során."
"Egy rendőr tartotta az oktatást, aki valószínüleg még egy rivót sem vett be egész életében, amivel addig nem is lenne baj, csak így nem volt hiteles amit momdott."
"A nő, aki bemutatta ezt, egy interaktív bemutatót csinált, de ez az egész nekünk nem volt a legmeggyőzőbb...képeket mutatott, elmondta a hatásait, de úgy mintha még ő se tudná mi van.... Itt is, mint ÁLTALÁBAN az ilyen előadásokon, az előadó abszolút nem vesz minket komolyan, ugyan azt hallottuk mint eddig, ezektől pedig a diákok nagy része csak bátorítást kap, hogy hát ezt ki kéne próbálni??"
"Hazudtak más országok drogfogyasztási szokásairól. Az emberek vakok."
"Azt gondolom, hogy más irányból kellene ezeket az előadásokat megközelíteni. Esetleg hiteles emberrel, aki tudja a valós ártalmait mert átélte. Egy tanuló olyan emberben nem fog megbízni, aki csak tudja, de sose probálta."
"Teljesen más módszerrel kéne megközelíteni a kérdést. (Pl: Nem egy pancser zsaru, vagy szcientológus tart előadást)."
"Rendőr dumált a drogokról de azt se tudta hogy a füvet eszik vagy iszák. Azt mondta a hasist nyomják vénába az emberek. Aktív fűhasználó vagyok bevallom, nem szégyellem."
"DADA. Ez mindent elárul."
"Bejött egy rendőrnő és mindenféle elrettentőnek szánt videót és képet mutogatott."
"A Magyarországi drogpolitika úgy rossz, ahogy van. Eljön egy 'szakember' és elmondja, hogy 'a drog rossz, értem?' Aztán kimegy és rágyújt egy cigarettára, egyértelműen hiteles."
"Hiteltelen emberek beszéltek arról amiről egyértelmű nulla tapasztalattal és rálátással rendelkeznek."
"Egyszer egy kisvideót néztünk meg egy lányról akit begináztak (nem volt hihető, inkább nevetséges a videó pedig komolyan vettük volna a témát) a másik pedig egy kb. 1950ben játszódó kiselőadás volt valami drogprevenciós vándorszínészektől ami nem hogy iszonyat unalmas volt de a lényegét sem értettem főleg hogy az volt a vége hogy a drogfüggő megtalálta istent és ezért letudott szokni, erről az előadásról utána nem is kaptunk bővebb információt vagy beszéltük meg tanárokkal hogy miről szólt."

Ártalmak elrettentő célú eltúlzása
A válaszadók gyakran kifejezték nemtetszésüket amiatt, hogy a program egyoldalú volt, elrettentő céllal eltúlozta a drogok ártalmait és démonizálta a fogyasztásukat. 
"Ami nekem igazán nem tetszett, hogy mindent maximálisan démonizáltak, és amikor az orvosi fűről kérdeztünk, akkor teljesen elutasítóak voltak." 
"Egy magabiztos hölgy volt az előadó, aki a drogprevenciót megfélemlítésre használta, így befolyásolta a hiszékeny hallgatókat."
" Egy állítólagos volt függő azt kamuzta hogy anno ibizára került pultosként és napi 2-300 db (haromszaz) extasyt is megevett naponta ami teljességgel lehetetlen."

"Szájbarágós ijesztgetés. Hiteltelen."
"Túlságosan egyoldalúan mutatta be a drogokat és nagyon túlzott az előadó."
"Teljes mértékben túlzó és megfélemlítő. S nem a hatásuk miatt, hanem ahogy az alap társadalom és törvény kezeli a fogyasztókat. Véleményem szerint függőség nem létezik csak szokás, a tudat módosító szerek nem egyfajta menekülést biztosítanak, sokkal inkább elgondolkodtatnak, hogy józanul miként oldjuk meg a problémákat és hogyan lehetünk emberségesebbek. Persze túlzásba nem szabad esni, mindennek meg van a maga jó és rossz oldala, a kábítószer valóban ártalmas nagy mennyiségben, ahogy a napfény, a koffein, az antibiotikumok vagy a naponta belélegzett szennyezett levegő. Nagyon remélem hogy a jövőben egy fokkal megertőbben tudják kezelni az átlag fogyasztókat és ahelyett, hogy hamis koholmányokkal mossák ki a fiatalok agyát, inkább elmondják a valódi célját, hisz nem véletlen tudatmódosító."
"Egy hölgy tartott egy előadást. Össze-vissza beszélt , maga se tudta mit akar mondani. Aztán felsorolta a drogok fajtáit ,hogy hogyan kell használni őket (?!) , aztán jött a tipikus 'a drog rossz, és a törvény bünteti', aztán mint aki jol végezte dolgát elhagyta a termet. :)"
"Az előadó sokszor túlzott, olykor pontatlan információkat közölt, bizonyára azért, hogy hatásosabb legyen. A drogok hatásairól alig, vagy semmi újat nem mondott, csak azt igyekezett hangsúlyozni, hogy káros."
"Felületes, megtévesztő prevenció. Megfélemlítés volt a cél, kevés racionális indok."
" A drogok, és azok fogyasztóinak démonizálása. Elfogult kábítószerellenes vélemény agresszív átadása."
"Alapvetően felsorolta a jó ember a nevesebb drogokat: opium-->heroin, kokain, talan eki meg speed is volt, de a legviccesebb (utólag) a fű volt, mivel azt mondta ra, ha az ember elszív egy dzsozit, az olyan mintha 2000 (!!!!!wtf!!!!) azaz 2000 szál dohányos cigit szivott volna el. Jaaa van ilyen is...."
"Csak ijesztgetés semmi tudományos, történelmi, politikai hattér."
"A szokásos tanácsadás, mit ne csináljunk, és miért ne csináljuk. Az előadást tartó védőnő nem tudta, hogy miről beszél, saját tapasztalataimból kiindulva igenis eltúlozzák a dolgokat az ilyen előadáson. Számomra a kannabiszról szóló előadása volt a leginkább érdektelen, mert olyanokat is állított róla, hogy bele lehet halni stb. DE, ha bele lehet halni akkor sok országban miért is legális, és az orvostudomány miért is használja fel sok területen?!"
"A drogok negatív hatásait és a használatával járó büntetést sulykolták, felvilágosításnak egyaltalán nem volt nevezhető."
"Lényegeben felolvasták a BTK megfelelő passzusát közel szó szerint. Inkabb tiltást helyeztek hangsúlyba és nem a társadalmi okait a droghasználatnak. Illetve egy lapon kezeltek a heroint a marihuánával ami már törvény szinten is poénos. Próbáltak a kollektív tudatra hatni, hogyha droghasználatot lát valaki, mindenképp szóljon egy tanárnak/szülőnek/rendőrnek."
"Jött egy kókler és hamis dolgokat állított a marihuánáról, képekkel bizonyította, hogy nagyobb mértékben roncsolja az agyat mint az alkohol."
"Az előadáson csak eltúlozták az egészet, és nagyon arra mentek rá, hogy minél jobban elriasszák a drogfogyasztástól a diákokat, de a konkrét hatásokról alig beszéltek."
"A kommunizmosból maradt fent agymosást tanitják."
"A függő követni kezdett hazafelé menet. A rendőrt lecsukták molesztalásért. Pedig hiteles volt, humorral adta át a hatásokat. A pedagógus nem vette észre hogy az osztálytársak be vannak állva. Azt gondolom nem az elrettentés a lényeg."

Egyoldalú ábrázolás
Felmerült az a kritika is, hogy a program nem tett különbséget a különféle drogok és a drogok különféle fogyasztási formái között, így például a mértékletes és mértéktelen, illetve a rekreációs és gyógyászati felhasználás között.
"Egy rendortiszt ismertette a legismertebb drogfajtakat, nagyvonalakban leirta a hatasukat, azonban ez mind a felelotlen hasznalatra vonatkozott, arra nem tert ki, hog, eszszeru keretek kozott ezek milyen hatast fejtenek ki. Szamomra ez nagyon zavaro volt."
"Nos elmondtak kb mindent, hol, merre, mennyiért lehet és mit kapni, meg hogy fúúúj ezek mennyire rosszak. Jó dolgokról semmit, holott szerintem ahhoz, hogy teljes képet kapjanak(unk) a drogokról ez is hozzá tartozik. A TILTÁS meg sátántól való, meg minden...csak a lényeg nincs: a mértékletesség..."
"Faszság, mert csak azt mondják, illegális, nem azt, hogy miért is az."
"Az előadó minden drogról egyben beszélt, de természetesen kihagyta az alkoholt. Pedig nem mindnek ugyanaz a hatása"
"A kedves szakember kitért minden lehetséges rossz kimenetelre, felhívta a figyelmünket arra, hogy ha valaki egy jointot elszív, akkor onnantól kezdve nincsen már megállás csak lefelé lehet csúszni. Egy fél mondat erejéig sem tért ki az ártalomcsökkentésre, ami szerintem a mai generációk körében fontosabb lenne, mint az elrettentés."
"A drog mint kifejezés, félretájékoztatásként lett felhasználva. Az ismeretterjesztést nem tapasztalat, hanem tiltás útján szeretnék meghatározni. Olyan emberek beszéltek olyan dologról, amit sosem tapasztaltak. Mindennek két oldala van, a kávé , a cigaretta és az alkohol is beletartozik a drog kifejezés tényleges jelentésébe, ezekről viszont kevésbé beszélnek nyíltan. Vélényem szerint a tapasztalás a legjobb út a tanuláshoz. A fogyasztási szokások pedig egyénenként eltérhetnek. Nem minden drog kifejezés alá sorolt szer ártalmas. Minden egyén máshogy reagál bizonyos kémiai,biológiai folyamatokra, ezért javaslom a tapasztalást. Fiatalkori önmagamhoz képest sokkal értékesebb személy vagyok és ehhez a végeredményhez hozzátársult a tudatos, mértékletes droghasználat is, az alkohol fogyasztás elhagyása mellett. Mára már nem fogyasztok alkoholt, a cigarettáról is sikerült leszoknom és a kávéra is csak mint egyfajta "Boost"-ként tekintek, de ehhez szükségem volt tiltott szerekkel megismerkednem. Mindent lehet, csak mértékkel és ésszel! Tudatosság mindenek előtt! Köszönöm, hogy elolvastad! :)"
"Egy rakás szar amit csinálnak. Nem térnek ki a legális drogokra. Nem ismerik a szereket amikről beszélnek, így pedig képtelenség a hatásmechanizmusról, a tényleges veszélyekről vagy esetleg arról beszélni, hogy milyen kulturális szerepet töltöttek be ezek az anyagok az emberiség történetében. Bemutatják, hogy mi lesz ha teljesen lecsúszol a herointól, de nem beszélnek arról mi van ha ez alkohollal esik meg, vagy esetleg arról, hogy milyen egy olyan ember aki kontrollal csinálja és hétvégente elszív egy két spanglit, megiszik egykét sör, vagy ne adj isten bedob egy kis MDMA-t. Szélsőségekről beszélnek, a legtöbben arról is tudatlanul. Nem értenek hozzá és ezt a legtöbb gyerek érzi és ezért idő előtt találkozik ezekkel a szerekkel. Lehet drogozni, önfegyelmet tartva mértékkel, de ha ezt a képet nem mutatják meg csak a dupla vagy semmit. Szóval lenne is egy üzenetem azoknak akik ezt ilyen formában csinálják: Basszátok meg magatokat szárazon. És kívánom nekik, hogy egy nap felismerjék saját butaságukat és tanuljanak végre."
"Azt értem, hogy a drogok veszélyesek, nade hazudni róluk. Pl. a fűről össze-vissza hazudozott és a jó hatásait pedig figyelmen kívül hagyta."
"A rendőr által tarott előadás lényege az volt, hogy a drogot, mint egy mágikus elzárt rejtélyként, csak a bűnözők által használt eszközként mutassa be, emellett minden típusát (pl.: kokain és marihuána) egy kalap alá vette. Ami nyilván már komolytalanná tette az egészet, hisz az egyes drogok által mutatott hatások nagyban eltértek egymástól, így világossá vált, hogy teljesen máshogy kell az adott anyagra gondolni. Úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb szempont lenne az, hogy az ártalmai mellett a használat esetleges okairól beszéljünk és ezt az egész témát végre elválasztani a bűnözéstől. Igen, tilos használni őket, de nem vagy bűnöző, nem tetted tönkre az életedet. Úgy gondolom, hogy sok súlyosan függő ember gyógyulását akadályozza az, hogy a társadalom úgy tekint rájuk, ahogyan az fentebb említettem és ez az ilyen jellegű előadások miatt is van így. Az orvostanhallgató által tartott előadásban az egyetlen probléma az volt, hogy csak a hatásokról beszélt. Szerintem ez nem elég, társadalmi szemszögből is meg kell közelíteni a drogfogyasztás témáját. Megértetni például az emberekkel, hogy egy adott szer MIÉRT tiltott."

Újdonság, érdekesség hiánya
Gyakran visszatérő kritika volt, hogy a program nem tartalmazott új, vagy a válaszadó számára hasznos információt, illetve a válaszadó a hallottakat nem tudta magára alkalmazni. 
"Elmondták a srácok hogy min mentek keresztül mert szerfüggők voltak és milyn rossz volt. Én azt gondoltam hogy ez az ő életük ezek a szituációk rájuk igazak meg akik hozzájuk hasonlóak, egy más fajta ember is lehet függő de ha van benne bármiféle tartás vagy igény akkor nem pont oda jut ahova ők."
"Elmondtak pár dolgot, amit eddig is tudtam. És elmeséltek egy halálesettel végződő droghasználatot."
"A szokásos klisés dolgok ami a drog megelőzésével kapcsolatos... Elmondták, milyen rossz és szidták azokat akik használják őket. Nem hinném hogy bárkinek is segítettek volna."
" Vegig beszelt egy csavoka mi meg csak unatkoztunk."
"Unalmasak! Csak a száraz tényekkel foglalkozik és az előadók sem mind meggyőzőek."
"Csak a szokásos. Egy sérült generáció diktálja a normákat a következőknek. Ördögi kör bazdmeg."
"Nem mondtak semmi újat,mindent tudtam már,ezért kicsit unalmas. Lehetett volna gördülékenyebb."
"Unalmas volt."
"Nincs értelme. Bizonyos időközönként végig kell hallgatni ugyanazt, amit már általános iskola 7-8. osztályában is tudtunk."
"Egyszer egy általános unalmas powerpoint előadás volt, máskor pedig egy interaktív foglalkozás ahol különböző tudatmódosító szerek volt használóiról tudhatunk meg sok mindent. Az egész végén az egész iskola egy esküt tett hogy nem fogyaszt drogot és oklevelet is kaptunk."
"Csak pörgette a tipik diákat, pedig körbe adhatott volna egy spanglit is akkor több embert érdekelt volna a dolog."
"Bejött egy külsős ember .45 percig beszélt az alapokról (amit mindenki tud) vagy is a semmiről, majd eltűnt mint Petőfi a ködben."
"Elmondták, hogy miért rossz, levetítették a Transpotting cimü filmet. Nem voltak meggyőzőek/érdekesek az előadások, a film jobb volt."
"Unalmas volt, nem volt semmi értelme. Csak a drogok kémiai, biológiai és történelmi hátteréről beszélt nekünk a védőnő."
"Unalmas volt és csak a szokásos dolgokat hajtották, 'a drog rossz' 'aki drogozik az hülye' 'aki egyszer kipróbál valamit az heroinista lesz'. Nagyon rossz stratégiával dolgoznak az iskolai prevenciók során az éppen aktuális előadók."
"Retek, minden alkalommal laikusok tartották. Többet tudtam azokról a dolgokról, amikről beszéltek azok a senkik."
"Előadást hallottam egy valamiről, ami engem egyáltalán nem érintett meg."

Eredménytelenség, haszontalanság
Sokan hangot adtak azon véleményüknek, hogy a program szerintük eredménytelen, hatástalan volt.
"Elmondta, hogy rossz es illegális, illetve káros. Semmit nem ért, ugyanúgy cuccozott tovább mindenki, sőt aki nem ennyi beszélgetésnek hála az is kipróbálta."
"Elment a töri óra vele, szerintem felesleges volt."
"Szerintem felesleges volt."
"Unalmas volt szart sem ért xd."
"Azt gondolom róla, hogy semmit nem ért."
"Beszélgettünk, és filmet néztünk, aztán a lelkész felolvasott nekünk ilyen cikkeket, végül egy drogot használt ismerőséről mesélt. Szerintem nagyon nincs értelme, mert aki ki akarja próbálni, ki is fogja. Akinek eleve nem volt eszében, az nem fogja ezután se. Maximum ismeretterjesztésnek jó."
"Nem ért semmit, a környezetem fele így is belecsúszott."
"Miutan meghalt a baratnom (nem parkapcsolati), aki volt osztalytarsunk volt, az egyik vallási fanatikus anyuka szervezett valami karizmatikus keresztény szervezettől egy csávót meg egy volt kokóst. Elmesélte az életét, senkit nem érdekelt igazából, mert nem hozzánk szólt, inkabb arról szólt, hogy ő milyen király meg hogy a vallás húzta őt ki belőle."
"Egy veterán rendőr tartotta az előadást, megpróbálta biológia szempontból megközelíteni a veszélyeket, amit egyébként korrektül körbejárt. Leginkább a fűről szólt. Az előtt és az után is éltem ezzel a tudatmódosítószerrel, igaz már megváltoztattam a hozzáállásomat, és nem képezi szerves részét az életemnek, de ez nem az előadásnak köszönhető. Egyáltalán nem tartom hatásosnak ezeket a programokat. Olyan felszínes, alapvető információk hangzanak el, amik nem érintik meg a fiatalokat, sőt, volt rá eset hogy inkább felkeltette az érdeklődést az ismeretségi körömben."
"Szerintem nem volt hatásos."
"Egy rendőrnő csinált egy ppt-s előadást a drogok fajtáiról és veszélyeiről. Alapvetően izgalmasnak tartom ezt a témát és úgy gondolom, hogy beszélni kéne róla és jó lenne tényleg informálódni biztos forrásból, és lehet, hogy valakinek, aki már használt drogokat jobban elhinném, hogy milyen következményei is vannak ennek. Amiről a rendőrnő beszélt az izgalmas volt és mondott érdekes történeteket, amik inkább ijesztőek voltak és megdöbbentőek, de nagyon sok kérdésemre nem kaptam választ, amiket nem volt kedvem megkérdezni egy rendőrnőtől. Egyrészt mert rendőrnő, másrészt, mert nem hiszem, hogy tudott volna őszinte, hasznos választ adni, csak mait ő is megtanult a könyvekből."
"Zacher Gábor arról beszélt, hogy megváltoztat és képeket mutogatott betépett pókokról és hálójukról. Vicces volt, de nem éreztem azt, hogy ezzel bárkit elriasztana a dologtól. Sőt! Így szerintem még nagyon poén fogyasztani. Ettől függetlenül én mindig is undorodtam a cigitől, a drogoktól és írtózom a gondolattól is, hogy ilyen anyag a szervezetembe kerüljõn. Ez inkább a neveltetéstől függ, hogy a gyermek tud-e nemet mondani."
"Már akkor is fogyasztó voltam, semmi értelme nem volt. Inkább jót röhögtünk az egészen."
"Eus penzt behúztak, összetettek egy fogalmatlan minimál programot, aminek a lényege annyi volt, hogy a drog az rossz, aki füvezik, heroinozni fog."
"A tanárunk hosszú órákon keresztül ismertete a drogok fajtáit és hatásait, amit teljesen fölöslegesnek éreztem, sőt, a barátaimmal azon viccelődtünk, lehet, hogy a tanár is drogdíler és így próbál kíváncsivá tenni minket...persze ez csak hülyéskedés volt, de azt hiszem, amiket úgy általánosságban elmondott, azt már amúgy is mindenki tudta, és nem éreztem, hogy bármi pluszt hozzáadott volna, vagy bárki emiatt máshogy vélekedne erről, mint azelőtt."
"Hiába hívták el a Zachert, unalmas volt és nyomasztó. A basic infót átadta, de nem világította meg a téma olyan új aspektusát, amivel a drogfogyasztás iránti közömbös hozzáállásomon változtatni tudott volna. Nem győzött meg, hogy ne akarjak semmilyen szert kipróbálni és nem is oszlatta el a köznyelvben élő túlzó kételyeket."
"A gimis határozottan visszafelé sült el. Általános iskolain meg egy lány mesélt sìrva a heroinfüggő nővéréről, sajnáltuk, nem tudtunk ezzel mit kezdeni 12 évesen. Kìnos volt és mindkettő nagyon végletes."
"Felkeltették a figyelmet arra hogy drogozz."
"Szerintem nem volt sok értelme, mivel biológia órán sokkal részletesebben tanultunk a drogok hatásairól."

Bizalmatlan légkör, interaktivitás hiánya
Előkerült kritikaként az is, hogy a program során nem volt bizalmi a légkör, a résztvevők nem érezték úgy, hogy őszintén tudnak beszélni a problémáikról.
"Nincs tapasztalatuk a témában, csak a következményeket sorolják, nincs megfelelő légkör, hogy a diákok szabadon kérdezhessenek. Egy volt drogfogyasztó, tapasztalt rendőr, fiatal humoros előadó hihetőbb lenne."
"A rendőrtől nem kérdezel, nem mesélsz neki, csak meghallgatod, aztán kimész szünetre. Ennek a típusú 'drogmegelőzési programnak' nem látom értelmét."
"Sokkal személyesebben kellene kezelni ezt, ki beszélne szívesen drogproblémáiról az egész osztálya, a tanárai és egy olyan ember előtt, aki már alapvetően úgy jelenik meg hogy el sem merné neki mondani az ember. Kiutat kellene mutatni, lehetőségeket prezentálni, segítséget nyújtani, vagy akár egészséges felhasználásról beszélni (szerintem nincs ilyen, normális esetben). Egy ilyen elutasító társadalomban, kb annyira nehét ezt megoldani mint a cigánykérdést, csak arról még egyszeri előadás sincsen, pedig borzasztóan égető probléma!"
"Két ilyen alkalom volt, de egyiket sem éreztem hasznosnak.Az egyik kifejezetten kellemetlen volt mert egy ex-rendőr tanár-szerű hibrid tartotta és aminek az egyetlen üzenete az volt hogy figyelünk és hogy rettegned kell a rendőröktől."

Elismerő vélemények
A pozitív vélemények közül a legtöbb a program érdekességét, hitelességét, interaktivitását emelte ki, illetve a bizalmi légkört.
"A középiskolások nyelvén, példákkal, ábrákkal, videókkal szemléltetve szerezhettünk tudást a különböző drogok fajtáiról és azok ártalmasságáról. Korábban sem akartam kipróbálni, az előadás után pedig megerősödött bennem, hogy ezután sem szeretném és nem is fogom."
"Zacher Gábor a maga kissé humoros és néhol nyers mégis meggyőző és teljes őszinteséggel előadta a már gondolom megszokott műsorát, amely ugye 'ismeret terjesztő' meg a drogrossz meg egyebekről szólt mégis minden diákot érdekelt és ez kell nekünk jó volt, élveztem és tanultam is sokat."
" ... mikor igazi drogfüggő tartott előadást, az hiteles volt. Jelenleg pedig szeretem Zacher Gabor előadásait. :)"
"A volt droggfüggő elmesélte a történetét, életét. Szerintem nagyon érdekes volt, és én nem gondoltam volna ilyenneket róla. Szerintem nagyon nyílt volt és nem kellett kérdezgetünk, hanem magától mondta."
"Egy drogfüggő mesélte el, hogy milyen is volt átélni belülről. Megdöbbentő volt végighallgatni, hogy mennyire átformálja a személyiségünket a drog fogyasztás. Pozitív tapasztalat (a példa alapján), hogy van kiút. Nem veszett ügy, ha valakinek az ismerőse vagy saját maga függővé válik."
"Drogkereső kutyát is mutattak be. elrejtették a terembe a drogot a kutya meg megtalálta. Majd beszéltek még a drogokról. Érdekesnek találtam."
" Az előadó figyelemfelkeltően, rugalmasan beszélt a drogok hatásairól, a választási lehetőségekről, a nemet mondás lehetőségéről, az otthoni őszinteségről, a drogfogyasztás rövid és hosszútávú következményeiről, és néhány érdekes vagy vicces kísérlet illetve tapasztalat elmesélésével nyomatékosította a mondandóját."
"Egy szakember tartott előadást, látványosan és szórakoztatóan. Többek között az alkoholról is beszélt, a buli utáni ittas vezetés okozta karambolokról, az egy életre belém égett. Tetszett, hogy elismerte a marihuána jótékony hatását és nem nézett minket hülyének. Túl hosszúra sikeredett sajnos (2-2,5 órás volt), de nagyon jó taktika volt, hogy a fiatalok nyelvén szólalt meg."
"Előadást tartottak nekünk. Szerintem hasznos dolog."
"Átbeszéltük a teljes témát de más köntösben mint egy hagyományos drogprevención és inkább beszélgetés volt mint előadás."
"Zacher Gábor őszinte stílusával elég hiteles volt. Scherer Péterék drámája pedig nagyon szórakoztató és sokkoló volt egyszerre."
"Egy osztálytársunk édespaja úgy döntött prevenciót tart, én úgy hittem a kezdésig, hogy mindenféle démonizált káros hatásról lesz majd szó, ehelyett körbe ültünk, beszélt egyes drogokról és hatásairól, illetve arról, hogy szeretné javasolni, hogy ha a jövőben bármit fogyasztani szeretnék, győződjünk meg annak a pontos forrásáról, illetve a tisztaságáról. Nyíltabban tudtunk beszélgetni, mint egy 'hagyományos' prevención. Én úgy gondolom, hogy hasznos információkat szereztünk ahelyett, hogy x óráig kellett volna hallgatni, hogy nincs drogfogyasztás Magryarországon, vagy ha van is akkor a függők mind pokolra jutnak...."
"Az ifjúsági drogcentrumból jöttek előadók. Ott minden munkás ex-drogfüggő szóval tudják miről beszélnek. A fő téma inkább az volt, hogy hamár drogozol hogyan és hogyan ne csináld."
"Bármikor fordulhattunk tanítóinkhoz segitségért (legyen az magunknak, barátunknak). Interaktív foglalkozásokkal nem a drogok hasznalatárol beszéltek le, annál inkabb probálták elmagyarázni azok hasznalatának hatásait, következményeit. Elmagyarázták hogy szükseg esetén kerjünk segítséget es ne szégyenkezzünk. Megertően, türelmesen."
"Érdekes volt, érthetően beszélt. Nem az a tipikus előadás volt, hogy 'ne drogozz, mert a dorg az rossz'."
"Kedvesek és jófejek voltak az előadók érdekesen, viccesen, befogadhatóan magyaráztak."
"Beszélgetés. Megelőzés. Fontos kérdésekre adott választ. Miért ne próbáljuk ki."

Az eredmények értékelése

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Irodája (UNODC) 2013-ban publikálta a prevenciós programok minőségével kapcsolatos jelentését. Ebben találunk egy listát azokról a tényezőkről, amik a prevenció hatékonyságát aláássák. Ezek között első helyen szerepel “a nem interaktív módszerek használata, mint például az előadások mint a fő közvetítő módszer alkalmazása” és “az egyes szerekkel kapcsolatos információk közlése elrettentő céllal”. Ezt erősíti meg a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) is. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk meg a hazai iskolai prevenciós programokat, akkor bizony lesújtó a kép, hiszen a kutatásból az derült ki, hogy főleg a nem interaktív módszerek vannak túlsúlyban (előadás, filmnézés), és a diákok nem érzik úgy, hogy a saját tapasztalataikkal egyezne, amit hallanának, illetve azt, hogy bizalommal megbeszélhetnék a saját tapasztalataikat. Ez természetesen nem csak a drogprevenciós foglalkozást tartók hibája, hiszen jelenleg egy rendkívül elutasító, megbélyegző és büntető megközelítést alkalmaz az állam az egész kérdéskörrel kapcsolatban. Egy rendőr azért is legkevésbé alkalmas a bizalmi légkör megteremtésére, mivel hivatalból büntetőeljárást kell indítania, ha bűncselekmény gyanúját észleli - ezért káros, ha az iskolák a rendőrségre hárítják a drogproblémák kezelését (még ha egyébként jó szándékkal is). És nem jelenti ez azt sem, hogy ne lennének egyébként rendkívül jó minőségű programok is az iskolákban, hiszen a tanulók egy része nagyon pozitívan ítélte meg a programokat - ők többnyire az interaktivitást és a közvetlen, bizalmas légkört emelték ki. Jó lenne, ha több ilyen program jutna el a középiskolákba. 

Sárosi Péter